/01image/reklama/grand_prix_2018.jpg

Vánoční setkání členů RC Blansko

 

Vánoční setkání členů RC Blansko se uskuteční v pondělí 30.12.2019 v restauraci NA PRAŽCI v Blansku u vlakového nádraží od 16:00.
Z důvodu rezervace potřebných židlí v restauraci prosím o nahlášení strávníků do 23.12.2017 na rcblansko@rcblansko.eu.

Turistická skupina odjíždí z Blanska v 10:43 ze stanice autobusu Blansko autobusové nádraží směr Jedovnice. Výstup ve stanici Jedovnice chaloupky v 11:04. Odtud pěšky přes Rudici, Pokojnou, Klepačov do Blanska. 
Délka vycházky cca 10 km. Do restaurace dorazíme kolem 16:00. Zde se k nám připojí i neturistická skupina. Rozchod dle uvážení a výdrže jednotlivců.


 

Verze 2)                počet hlasů  – 1         hlasovalo  – 2

 

Vánoční setkání členů RC Blansko se uskuteční v pondělí 30.12.2019 v restauraci Hostinec Mlýn v Dolní Lhotě od 15:30.
Z důvodu rezervace potřebných židlí v restauraci prosím o nahlášení strávníků do 23.12.2017 na rcblansko@rcblansko.eu.

Turistická skupina odjíždí z Blanska v 12:04 ze stanice vlaku Město Blansko. Výstup ve stanici Dolní Lhota v 12:07. Odtud pěšky k Hostinci Mlýn (zde se mohou připojit i další) odtud v 12:30 vyrazíme pod doprovodem Vojty Sehnala na okružní naučnou stezku  za vznikem hornictví a těžbě železné rudy v Dolní Lhotě.
Délka vycházky cca 7 km. Doporučuji vhodnou obuv do přírody.
Do restaurace dorazíme kolem 15:30. Zde se k nám připojí i neturistická skupina. Rozchod dle uvážení a výdrže jednotlivců.
Pavel Magda

 

Nejstarší zpráva o dolování v oblasti u Spešova (a také Dolní Lhoty) je z roku 1720. Vznik hornictví bývá spojován v souvislosti s vývojem blanenského železářství. Těžba lehce tavitelné železné rudy limonitu (hnědel) zde probíhala převážně povrchově či mělkými šachticemi a horníci byli většinou místní obyvatelé. K obratu těžby došlo až v době, kdy se řízení blanenských železáren ujal starohrabě Hugo František Salm – Reifferscheidt. Rostoucí nároky na množství rudy si vynutily zavedení výkonnějšímu způsobu těžby, který spočíval v ražení horizontálních nebo mírně ukloněných štol. Těžba v katastru obou obcí (ve Spešově pak hlavně na „Ostré“, „Ohrádkách“ a „Kešůvce“) vrcholila v pol. 19.stol a zanikla v 70. letech téhož roku. Poznáním hlubinných hornických děl u Spešova se zabýval tým speleologů, který v katastru obce prozkoumal čtyři a katastru Dolní Lhoty devět štol. Štoly jsou dodnes ještě patrny. V okolí obce (v „Kešůvce“, na „Ostré“), kolem r. 1912, se také těžil slévárenský písek, zelené barvy. Prvními dodavateli byli p. Fiala z Dolní Lhoty. Po první svět. válce pak byli dodavateli fa Vetzer, Breitschnaider, Stloukal z Blanska a Horáček ze Spešova. Malé množství písku vozil i p. Jan Krejčí ,č.p.11 vlastním vozem s koňmi do fa ČKD Blansko. Těžba písků byla po znárodnění začleněna pod n.p.Moravské keramické závody v Rájci.

 

Činnost RC autoklubu Blansko je realizována za finanční podpory:

www.blansko.cz                střechy kopecký